innerpulse dru yoga, mindfulness, jaartrainingen

Dru Yoga BASIS abonnement van 13 lessen voor €165,-
(1x per week Zutphen / Zoom, 13 lesweken geldig)Ik meld me aan!
 
Voornaam*
Achternaam*
Aanvullende vragen:
 
Heb je fysieke klachten of beperkingen?*

Zo ja, graag toelichten.
Heb je psychische klachten (gehad)?*

Bijvoorbeeld: burn-out, depressie, angststoornis of andere psychische klachten Zo ja, welke en ben je onder behandeling daarvoor of geweest?
Gebruik je medicijnen?*

Zo ja, graag toelichten.
Is er sprake van zwangerschap of bevalling afgelopen jaar?*

Zo ja, vermeld dan eventuele bijzonderheden.
Zijn er andere bijzonderheden die van belang zijn?*
Hoe ben je op mijn website terecht gekomen?*

Vul hierin waar je InnerPulse van kent.
Deze gegevens worden vertrouwelijk door mij behandeld.
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Spelregels Dru Yoga
 • De vragen in het aanmeldingsformulier over jouw gezondheid en eventuele bijzonderheden heb je volledig en naar waarheid beantwoord.
 • Gedurende de corona-maatregelen zijn de lessen in Le Rideau in vaste lesgroepen.
  De afmeld- en inhaalregeling ontvang je na aanmelding per mail.
  NB: bij een eventueel verbod door de overheid op live lessen worden alle lessen online gegeven. 
 • Abonnementen worden automatisch verlengd. Je ontvangt een week voor het verstrijken van je abonnement hiervan bericht per mail.
 • Wil je je abonnement wijzigen naar ALL-IN dan geef je dat uiterlijk een week vóór het verstrijken van je lopende abonnement schriftelijk (per mail) aan. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail incl. de betaallink voor het ALL-IN abonnement.
 • Je betaalt je nieuwe abonnement vóór de 1e les van dat abonnement.
 • Opzeggen van je abonnement doe je schriftelijk (per mail) en uiterlijk een week vóór het verstrijken van je abonnement. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
 • Bij een abonnement van 13 lessen per 3 maanden is je abonnement op na 13 lessen en uiterlijk na 3 maanden (13 lesweken).
 • Kies je voor lessen via Zoom, dan ontvang je de link naar de Zoom-les. Het is niet toegestaan deze link te delen met anderen.
 • Niet-gebruikte lessen kunnen niet worden doorgeschoven tot na die 3 maanden. Niet gebruikte lessen vervallen na de periode van 3 maanden.
 • Als je door omstandigheden langere tijd afwezig verwacht te zijn, is het in overleg mogelijk om iemand anders- die nog geen yoga bij InnerPulse doet of heeft gedaan – in de periode dat jij er niet bent jouw yogalessen te laten volgen. Je verrekent dat dan zelf met jouw vervanger (of geeft ze cadeau).
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Je ontvangt per mail bericht als lestijden en/of abonnementsprijzen structureel wijzigen.
 • Incidentele uitval van lessen maakt deel uit van de 3 maanden looptijd en zijn verrekend in de abonnementsprijs.
  Deze uitval wordt zo mogelijk tijdig bekend gemaakt in de lessen en per mail.
 • De vakantieweken Midden Nederland en eventuele andere hele weken dat de docent afwezig is, tellen niet mee in de 3 maanden-looptijd van de abonnementen.
  Deze weken worden tijdig bekend gemaakt in de lessen en per mail.
 • Je informeert tijdig de docent over bijzonderheden m.b.t. jouw gezondheid en wijzigingen van je contactgegevens.
 • Je blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor jouw fysiek, emotioneel en mentaal welzijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor onverhoopte schade die je aanricht aan bezittingen van de deelnemers, of de gebouwen en/of faciliteiten waar de lessen worden gehouden.
 • De docent is niet aansprakelijk voor schade of verlies van kleding, schoeisel, sieraden etc.